Przepisy i Instrukcje

 

1. Instrukcja prowadzenia ruchu pociagów Lr1 -wersja zatwierdzona uchwałą Nr 22/III/2017 Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2017r.


2. Instrukcja wykonywania pracy manewrowej, właściwego zestawienia i rozmieszczania taboru w pociągu Lr-5 - wersja zatwierdzona uchwałą Nr 22/III/2017 Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2017r.


3. Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności Lr-4 - wersja zatwierdzona uchwałą Nr  22/III/2017r. Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2017r.


4. Instrukcja organizacji i trybu postępowania przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych i zasadach załadunku wagonów Lr-6 - wersja zatwierdzona uchwałą Nr 22/III/2017r. Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2017r.


5. Instrukcja postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Lr-8 - wersja zatwierdzona uchwałą Nr 22/III/2017r. Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2017r.


6. Instrukcja sygnalizacji kolejowej Le-1 w wersji zatwierdzonej uchwałą Nr 22/III/2017r Zarządu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2017r.