1. Zarządzenie w sprawie cennika zryczałtowanych opłat z dnia 28.12.2017r
2. Aneks do zarządzenia w sprawie cennika zryczałtowanych opłat z dnia 28.12.2017r